STADI P Combi

Práškový difraktometr

Vysoce výkonný práškový difraktometr s čistým zářením Kα1 ze zdrojů Fe, Cu, Mo a Ag s 96ti pozičním držákem vzorků

  Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA Politika ochrany soukromí | Platí podmínky Google.

  STADI P Combi

  Vysoce výkonný práškový difraktometr s čistým zářením Kα1 ze zdrojů Fe, Cu, Mo a Ag a 96ti pozičním držákem (výměníkem) vzorků pro transmisní geometrii. Vzorky jsou umístěny na kaptonové folii v jamkách destičky. Pro zlepšení statistiky měření destička vykonává rotační pohyb.

  Hlavní výhody systému STADI P Combi:

  • Čisté záření Kα1 ze zdrojů Fe, Cu, Mo a Ag.
  • Držák (výměník) pro transmisní geometrii s 96ti pozicemi
  • Možnost měření jednotlivých vzorků v kapilárách a v transmisních nosičích
  • Možnost měření kapalných vzorků
  • Plně automatizovaný software pro ovládání přístroje a správu dat
  • Využití moderních detektorů Mythen 1K (Dectris) přizpůsobených do vlnové délky zdroje záření
  • Systém kompatibilní s GMP
  • Spolehlivost – desetiletá záruka na součásti vyrobené firmou STOE

  VYSOCE ÚČINNÁ KOMBINOVANÁ ANALÝZA (Combinatorial Analysis)

  • Výkonný softwarový modul pro fázovou identifikaci, srovnání podobnosti a intenzity reflexí mezi 96 vzorky na destičce
  • Optimalizovaná grafická prezentace výsledků jednoduchým definováním parametrů pro každé měření
  • Debye – Scherrerova transmisní geometrie v kombinaci s čistým zářením Kα1


  VÝHODY MĚŘENÍ V TRANSMISNÍ DEBYE-SCHERREROVĚ GEOMETRII V KOMBINACI Z ČISTÝM ZÁŘENÍM Kα1

  • Detekce signálů v celém rozsahu úhlů 2theta
  • Měření možná od velmi nízkých úhlů 2theta (<0.2ᵒ 2theta, nejlepší dosažitelné rozlišení – 0.03ᵒ 2theta).
  • Velmi malé pološířky (FWHM) reflexů – vysoké rozlišení
  • Možnost získání kvalitních dat i při velmi malém množství analyzovaného materiálu.
  • Potlačení orientace materiálu na výsledek měření.
  • Rychlá měření – nepoužívají se Sollerovy clony – současná detekce reflexů celou dostupnou plochou detektoru
  • Snadná práce se vzorky citlivými na vlhkost a vzduch.
  • Eliminace výškové chyby

  DETEKTOR MYTHEN 1K Dectris

  • Detektor Mythen 1K – polovodičový detektor – detekce jednotlivých fotonů rentgenového záření bez konverze na viditelné světlo
  • 24-bitový dynamický rozsah bez šumů a tmavých proudů
  • Velmi rychlý – ve spojení s monochromátorem vyrobený firmou STOE umožňuje registraci dat v rozsahu 0° – 120 °2theta za 60 sekund
  • Obsahuje 1280 kanálů, každý o šířce 50 µm
  • Apertura 12,5°, úhlový interval 0,01° až 0,005° 2theta
  • Mocnost pásku je přizpůsobena dle druhu záření (např. pro Ag záření se doporučuje pásek o mocnosti 1 mm)
  • Příklady: Mythen data fast and high resolution Measurements.pdf a powder data quality.pdf

  PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRÁŠKOVÉ DIFRAKTOMETRY STOE:

  • Držáky pro transmisní vzorky
  • Držáky kapilár
  • Držáky pro reflexní vzorky
  • Držáky pro měření tenkých vrstev
  • Automatizované podavače vzorků a kapilár
  • Vysokoteplotní, nízkoteplotní, elektrochemické, vlhkostní komůrky (STOE, Anton Paar)

  KOMŮRKY PRO IN SITU MĚŘENÍ

  Vysokoteplotní komůrka pro in situ difrakční analýzu s možností měření v dynamické plynové atmosféře v transmisní Debye-Scherrerově geometrii s čistým Kα1 zářením.

  Stručný popis:

  • Teplotní rozsah – RT – 1 800 K
  • Průtok plynu – 0,01 – 0,1 l / min
  • Objem vzorku – 10 – 20 mm3
  • Pro záření Mo Kα1
  • Rozsah 90 °2theta
  • Kompatibilní s difraktometry STOE


  Elektrochemická komůrka

  Elektrochemická měření in situ XRD  v transmisní Debye-Scherrerově geometrii s čistým zářením Kα1.

  Softwarový balíček pro zpracování difrakčních dat STOE WinXPOW představuje moderní 32-bitovou aplikaci pro Windows.

  • Uživatelsky přátelský, přehledný, flexibilní a výkonný
  • Z jednoho počítače lze současně ovládat dva difraktometry
  • Formát výsledků je kompatibilní s běžnými programy systému Windows
  • Liberální licenční politika, bezplatná aktualizace software po dobu tří let
  • Kompletní soubor programů pro sběr a zpracování difrakčních dat

  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

  • Konfigurace přístroje
  • Ovládání difraktometru /Sběr dat/ Kalibrace pozičně citlivého detektoru (PSD)
  • Grafika včetně funkcí pro vyhledání difrakčních linií (peak search), definování pozadí a záznamu vyhlazení
  • 3D grafika
  • Zpracování hrubých dat s možností importu a exportu v různých formátech
  • Fitování difrakčního záznamu
  • Indexování a vypřesnění mřížkových parametrů
  • Generování teoretického difraktogramu
  • Size / Strain analýza
  • Stanovení krystalinity
  • Stanovení zbytkových austenitů
  • V souladu s částí 11 CRF21 – volitelný balíček GMP (Good Manufacturing Practices)

  SBĚR DAT / OVLÁDÁNÍ DIFRAKTOMETRU A TEPLOTY

  • Univerzální a intuitivní rozhraní k řadě difraktometrů STADI P. Snadný přístup a ovládání vlastního difraktometru i ostatních součástí systému
  • Podporuje širokou škálu konfigurací – transmisní, Deby-Scherrerova, reflexní
  • Režimy 2Θ / Ω, Θ / 2Θ, Θ a Ω
  • Ovládání zařízení pro nízkoteplotní a vysokoteplotní analýzy
  • Výměníky vzorků lze ovládat jak přímo, tak pomocí batch souborů
  • Plně automatizovaná kalibrace: korekce nulového bodu během několika minut

  ZPRACOVÁNÍ HRUBÝCH DAT

  • Nástroje pro úpravu dat zahrnující editaci pozadí, korekci absorpce, mrtvé doby detektoru i úhlovou korekci. V případě potřeby lze využít i odečtení difrakcí vlnové délky Kα2
  • Celé skeny nebo jejich vybrané úhlové rozsahy mohou být slučovány, sčítány nebo odečítány
  • Snadný převod surových dat formátu STOE do jiných formátů, např. pro import do jiných programů pro Rietveldovu analýzu

  PREZENTACE DAT

  2D grafika:

  • Výkonný software pro vizualizaci a prezentaci difrakčních dat
  • Vizualizace difraktogramů, samostatných difrakčních linií, údajů importovaných z databází ICDD a dalších dat
  • Základní vyhodnocení dat zahrnující např. vyhledání difrakčních linií (peak search) nebo definování pozadí
  • Různá měřítka os, barevná schémata atd.

  3D grafika

  • Přehledný vizualizační program 3D Graphics
  • Flexibilní výběr perspektivy, škálování a možnosti úprav a označení interpolovaných souborů křivek a Guinierova grafu

  VYHODNOCENÍ

  SystEval pro indexování / Vypřesnění základní buňky / Určení extinkčních symbolů

  • Protože indexování difrakčních záznamů a identifikace prostorové grupy je často krokem omezujícím rychlost při vlastním řešení struktury z práškových dat, nabízí WinXPow se SystEval flexibilní nástroj pro vyhledání píků, indexování pomocí tří různých algoritmů, vypřesňování základní buňky a stanovení extinkčních symbolů
  • Všechny funkce jsou spojeny s vypřesněním celého difraktogramu (full pattern refinement)
  • Nabízí buď automatizovaný postup vyhodnocení, kdy program volí většinu parametrů, nebo expertní režim, kdy má uživatel přístup téměř ke všem parametrům algoritmů
  • Fitování a indexování lze provádět v rámci samostatných modulů Size-strain a Cristallinity
  • Vyhodnocení size / strain analýz (výpočet velikosti krystalitů a mikronapětí)
  • Generování teoretického difarktogramu zohledňujícho krystalinitu přítomných fází
  • Generování teoretického difraktogramu na základě parametrů základní buňky a atomových pozic
  • Snadný import souborů CIF

  VOLITELNÉ MODULY

  Search-Match

  • Fázová analýza empirických práškových difraktogramů pomocí databází ICDD PDF; snadné vyhledávání v databázích
  • Výkonný search – match algoritmus umožňuje vyhledávání pomocí různých filtrů: chemického složení vzorku, názvů minerálů nebo jiných kritérií
  • Semikvantitativní fázová analýza probíhá na základě tabelovaných hodnot I / Icor (tzv. korundových čísel)
  • Databázi lze snadno rozšířit o další fáze

  KOMBINOVANÁ ANALÝZA( Combinatorial analysis)

  • Modul pro vysoce výkonnou analýzu umožňuje kombinace identifikací fází, kontroly podobnosti a intenzit reflexí – na souboru až 96 vzorků umístěných v kyvetách výměníku
  • Optimalizovaná grafická prezentace výsledků zahrnující snadnou úpravu parametrů každého difraktogramu zvlášť

  REFLEKTOMETRIE

  • Modul “Layer” umožňuje stanovení mocnosti a měrné hmotnosti tenkých vrstev a drsnosti povrchu z reflektometrických skenů pomocí optimalizované metody nejmenších čtverců
  • U vzorků s neznámým složením nebo obsahujících neznámé tenké vrstvy je prvním krokem k identifikaci simulace teoretických vzorů