czterokołowy dyfraktometr monokrystaliczny

STADIVARI

Čtyřkruhový monokrystalový difraktometr

Čtyřkruhový monokrystalový difraktometr s pixelovým detektorem DECTRIS a otevřenou Eulerovou kolébkou.

  Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA Politika ochrany soukromí | Platí podmínky Google.

  Čtyřkruhový difraktometr STADI VARI je nejpokročilejším systémem firmy STOE pro studium monokrystalů. Zařízení je určeno pro výzkum anorganických i organických materiálů včetně bílkovin.

  Otevřená Eulerova kolébka nabízí dostatek místa pro připojení komor o velké hmotnosti bez rozostření.

  Difraktometr STADI VARI lze použít s vysokoteplotními, nízkoteplotními a vysokotlakými komůrkami.

  Pro práci s dvojicí vlnových délek jsou možné všechny kombinace zdrojů Cu, Mo a Ag: standardní zdroje, zdroje mikrofokus, tekutá anoda MetalJet.

  Díky své výjimečné stabilitě je goniometr STADI VARI instalován v předních synchrotronových laboratořích po celém světě.

  • Flexibilní goniometr - Eulerova kolébka a různá pevná nastavení χ
  • Velmi malý rozptylový kruh í <5µm (poloměr)
  • Čtyřkruhový goniometr 2Θ: 240 ° / ω: 205 ° / X: 90 ° / Φ: 360 °
  • Možnost instalace dvou zdrojů záření
  • Dostupné jsou standardní zdroje Cu, Mo, Ag, mikrofokus a tekutá anoda MetalJet
  • Bezšumový pixelový detektor PILATUS nebo EIGER od firmy DECTRIS s velmi rychlou registrací signálu, možností registrace silných a slabých reflexů v rámci jediného měření, možností dlouhodobé expozice a rychlého bezzávěrkového sběru dat
  • Nízkoteplotní, vysokoteplotní a vysokotlaké komůrky
  • Desetiletá záruka na komponenty vyrobené firmou STOE

  Nový 32bitový software X-Area byl navržen pro práci se všemi přístroji STOE s plošnými detektory, systémy IPDS II, IPDS 2T a novým systémem STADIVARI s detektorem DECTRIS PILATUS. Zahrnuje osvědčené softwarové nástroje:

  • Recipe
  • X-Shape
  • X-Red32

  ZÁKLADNÍ RYSY
  • Vysoká kvalita dat; 32 bitů na pixel, neomezený počet reflexí pro vypřesnění parametrů mřížky
  • Oddělení příspěvků α1 / α2 pomocí eliptického profilu reflexe
  • Komplexní grafické uživatelského rozhraní (GUI) pro měření a zpracování dat umožňuje operativní kontrolu analýzy a zpracování dat na vysoké úrovni
  • Zvýšení flexibility díky dynamické správě paměti
  • Plná integrace STOE FaceitVideo

  SBĚR DAT
  Ovládání přístroje / Měření / Optimalizace
  • Intuitivní rozhraní difraktometru nabízející přímý přístup ke všem funkcím
  • Snadné centrování vzorku pomocí integrované funkce FaceitVideo
  • Automatizovaná měření jsou spouštěna v ovládacím programu pomocí několika kroků
  • Software plošného detektoru se 32 bity na pixel umožňuje dosažení vysoké přesnosti získaných dat
  • Uživatelsky přátelské grafické rozhraní (GUI) optimalizuje měřící strategii (např. vzhledem ke krystalové symetrii studovaných fází a jejich orientaci), což umožňuje rychlejší a cílenější sběr dat

  JUSTACE KRYSTALU

  Videokamera usnadňující centraci krystalu nebo, v případě potřeby, i indexaci krystalových ploch


  OPTIMALIZÁTOR MĚŘÍCÍ STRATEGIE

  Výkonnný nástroj pro časovou optimalizaci sběru dat.


  PREZENTACE
  Grafika
  • Software X-Area je srozumitelným grafickým nástrojem pro zobrazení a kontrolu načtených snímků
  • Možnosti interaktivního zobrazení poskytují snadno použitelný způsob kontroly kvality analyzovaného krystalu, např. snadné prověření neočekávaného oddělení reflexí
  • Kontrola přítomnosti anomálních efektů difrakčních záznamů, jako je difuzní rozptyl

  INSPEKCE REFLEXÍ

  Sofistikovaný grafický software pro bližší náhled snímků


  ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
  Indexování / Základní buňka / Vypřesnění
  • Multi-processing mod pro rychlé vyhledání reflexí
  • Zbývající reflexe mohou být indexovány buď automaticky nebo na základě robustního grafického programu
  • Parametry základní buňky jsou vypřesňovány dle krystalové soustavy
  • Vypřesnění neomezeného počtu difrakčních linií

  ROBUSTNÍ INDEXACE

  Grafika pro indexování umožňuje uživateli plnou kontrolu kvality krystalu


  GRAFICKÝ NÁHLED

  Snadná detekce efektů, jako jsou satelitní reflexe, v průběhu indexování

  Integrace

  • Použití eliptických profilů reflexí pro oddělení Kα1 / 2 integrační proces
  • Automatizovaná optimalizace integrovaných parametrů
  • Automatická detekce překryvů reflexí
  • Grafická kontrola procesu integrace
  • Stínění oblastí detektoru definovaných uživatelem
  • Automatický výpočet stínících masek pro vysokotlaké cely
  • Výchozí nastavení datového souboru intenzit kompatibilní s programem SHELX
  • Volitelný soubor kompatibilní s XD

  INTEGRACE REFLEXÍ

  Datové soubory s přesnými intenzitami díky spolehlivému procesu integrace reflexí


  ANALÝZA DAT
  • Identifikace centrosymetrie prostorové grupy pomocí grafu e-statistics
  • Nástroj pro pohodlné stanovení Laueho grupy
  • Automatické určování prostorové grupy
  • Grafický nástroj pro zobrazení difrakčních linií v reciprokém prostoru
  • Prohlížení komplikovaných difaktogramů pomocí vrstev v souřadnicovém systému reciprokého prostoru, vytvořeném z jednotlivých snímků
  • Přepočet pixelů snímků do podoby teoretických „práškových difraktogramů“

  LAUEHO ANALYZÁTOR

  Rychlá a snadná identifikace Laueho grupy


  KOREKCE
  • Korekce Lorenzovy polarizace (LP) a absorpce vzduchem
  • Korekce absorpce v závislosti na vlastnostech krystalu (numerická korekce nebo změna měřítka intenzity na základě sférických harmonických parametrů)
  • Automatizovaná verze STOE’s X-Shape
  • Škálování snímků pomocí polynomů
  • Korekce na rozklad krystalu (korekce pro rozkład krystalu)
  • Vyhledání odlehlých hodnot

  X-SHAPE

  Automatizovaná optimalizace tvaru krystalu pro numerickou korekci absorpce


  ROZŠÍŘENÍ
  Multidoménové systémy
  • Poloautomatické indexování reflexí jednotlivých domén
  • Simultánní integrace intenzit reflexí až osmi domén, plná kontrola grafiky
  • Škálování intenzit pomocí sérií souvisejících reflexí

  DIAGNOSTICKÉ DIAGRAMY

  Vizuální kontrola pro zvýšení kvality dat po škálování
  Nesouměřitelně modulované struktury (Incommensurately Modulated Structures)

  • Výpočet parametrů hlavní mřížky
  • Určení a vypřesnění až tří q vektorů
  • Integrace hlavních reflexí i satelitů
  • Zpracování difrakčních záznamů nesouměřitelně modulovaných vícedoménových krystalů (incommensurately modulated multi-domain crystals)

  MULTIDOMÉNOVÁ INTEGRACE

  Příklad integrace dvou domén (tyrkysově: skupiny překrývajících se reflexí)