czterokołowy dyfraktometr monokrystaliczny

STADIVARI

Čtyřkruhový monokrystalový difraktometr

Čtyřkruhový monokrystalový difraktometr s pixelovým detektorem DECTRIS a otevřenou Eulerovou kolébkou.

Čtyřkruhový difraktometr STADI VARI je nejpokročilejším systémem firmy STOE pro studium monokrystalů. Zařízení je určeno pro výzkum anorganických i organických materiálů včetně bílkovin.

Otevřená Eulerova kolébka nabízí dostatek místa pro připojení komor o velké hmotnosti bez rozostření.

Difraktometr STADI VARI lze použít s vysokoteplotními, nízkoteplotními a vysokotlakými komůrkami.

Pro práci s dvojicí vlnových délek jsou možné všechny kombinace zdrojů Cu, Mo a Ag: standardní zdroje, zdroje mikrofokus, tekutá anoda MetalJet.

Díky své výjimečné stabilitě je goniometr STADI VARI instalován v předních synchrotronových laboratořích po celém světě.

 • Flexibilní goniometr - Eulerova kolébka a různá pevná nastavení χ
 • Velmi malý rozptylový kruh í <5µm (poloměr)
 • Čtyřkruhový goniometr 2Θ: 240 ° / ω: 205 ° / X: 90 ° / Φ: 360 °
 • Možnost instalace dvou zdrojů záření
 • Dostupné jsou standardní zdroje Cu, Mo, Ag, mikrofokus a tekutá anoda MetalJet
 • Bezšumový pixelový detektor PILATUS nebo EIGER od firmy DECTRIS s velmi rychlou registrací signálu, možností registrace silných a slabých reflexů v rámci jediného měření, možností dlouhodobé expozice a rychlého bezzávěrkového sběru dat
 • Nízkoteplotní, vysokoteplotní a vysokotlaké komůrky
 • Desetiletá záruka na komponenty vyrobené firmou STOE

Nový 32bitový software X-Area byl navržen pro práci se všemi přístroji STOE s plošnými detektory, systémy IPDS II, IPDS 2T a novým systémem STADIVARI s detektorem DECTRIS PILATUS. Zahrnuje osvědčené softwarové nástroje:

 • Recipe
 • X-Shape
 • X-Red32

ZÁKLADNÍ RYSY
 • Vysoká kvalita dat; 32 bitů na pixel, neomezený počet reflexí pro vypřesnění parametrů mřížky
 • Oddělení příspěvků α1 / α2 pomocí eliptického profilu reflexe
 • Komplexní grafické uživatelského rozhraní (GUI) pro měření a zpracování dat umožňuje operativní kontrolu analýzy a zpracování dat na vysoké úrovni
 • Zvýšení flexibility díky dynamické správě paměti
 • Plná integrace STOE FaceitVideo

SBĚR DAT
Ovládání přístroje / Měření / Optimalizace
 • Intuitivní rozhraní difraktometru nabízející přímý přístup ke všem funkcím
 • Snadné centrování vzorku pomocí integrované funkce FaceitVideo
 • Automatizovaná měření jsou spouštěna v ovládacím programu pomocí několika kroků
 • Software plošného detektoru se 32 bity na pixel umožňuje dosažení vysoké přesnosti získaných dat
 • Uživatelsky přátelské grafické rozhraní (GUI) optimalizuje měřící strategii (např. vzhledem ke krystalové symetrii studovaných fází a jejich orientaci), což umožňuje rychlejší a cílenější sběr dat

JUSTACE KRYSTALU

Videokamera usnadňující centraci krystalu nebo, v případě potřeby, i indexaci krystalových ploch


OPTIMALIZÁTOR MĚŘÍCÍ STRATEGIE

Výkonnný nástroj pro časovou optimalizaci sběru dat.


PREZENTACE
Grafika
 • Software X-Area je srozumitelným grafickým nástrojem pro zobrazení a kontrolu načtených snímků
 • Možnosti interaktivního zobrazení poskytují snadno použitelný způsob kontroly kvality analyzovaného krystalu, např. snadné prověření neočekávaného oddělení reflexí
 • Kontrola přítomnosti anomálních efektů difrakčních záznamů, jako je difuzní rozptyl

INSPEKCE REFLEXÍ

Sofistikovaný grafický software pro bližší náhled snímků


ZPRACOVÁNÍ OBRAZU
Indexování / Základní buňka / Vypřesnění
 • Multi-processing mod pro rychlé vyhledání reflexí
 • Zbývající reflexe mohou být indexovány buď automaticky nebo na základě robustního grafického programu
 • Parametry základní buňky jsou vypřesňovány dle krystalové soustavy
 • Vypřesnění neomezeného počtu difrakčních linií

ROBUSTNÍ INDEXACE

Grafika pro indexování umožňuje uživateli plnou kontrolu kvality krystalu


GRAFICKÝ NÁHLED

Snadná detekce efektů, jako jsou satelitní reflexe, v průběhu indexování

Integrace

 • Použití eliptických profilů reflexí pro oddělení Kα1 / 2 integrační proces
 • Automatizovaná optimalizace integrovaných parametrů
 • Automatická detekce překryvů reflexí
 • Grafická kontrola procesu integrace
 • Stínění oblastí detektoru definovaných uživatelem
 • Automatický výpočet stínících masek pro vysokotlaké cely
 • Výchozí nastavení datového souboru intenzit kompatibilní s programem SHELX
 • Volitelný soubor kompatibilní s XD

INTEGRACE REFLEXÍ

Datové soubory s přesnými intenzitami díky spolehlivému procesu integrace reflexí


ANALÝZA DAT
 • Identifikace centrosymetrie prostorové grupy pomocí grafu e-statistics
 • Nástroj pro pohodlné stanovení Laueho grupy
 • Automatické určování prostorové grupy
 • Grafický nástroj pro zobrazení difrakčních linií v reciprokém prostoru
 • Prohlížení komplikovaných difaktogramů pomocí vrstev v souřadnicovém systému reciprokého prostoru, vytvořeném z jednotlivých snímků
 • Přepočet pixelů snímků do podoby teoretických „práškových difraktogramů“

LAUEHO ANALYZÁTOR

Rychlá a snadná identifikace Laueho grupy


KOREKCE
 • Korekce Lorenzovy polarizace (LP) a absorpce vzduchem
 • Korekce absorpce v závislosti na vlastnostech krystalu (numerická korekce nebo změna měřítka intenzity na základě sférických harmonických parametrů)
 • Automatizovaná verze STOE’s X-Shape
 • Škálování snímků pomocí polynomů
 • Korekce na rozklad krystalu (korekce pro rozkład krystalu)
 • Vyhledání odlehlých hodnot

X-SHAPE

Automatizovaná optimalizace tvaru krystalu pro numerickou korekci absorpce


ROZŠÍŘENÍ
Multidoménové systémy
 • Poloautomatické indexování reflexí jednotlivých domén
 • Simultánní integrace intenzit reflexí až osmi domén, plná kontrola grafiky
 • Škálování intenzit pomocí sérií souvisejících reflexí

DIAGNOSTICKÉ DIAGRAMY

Vizuální kontrola pro zvýšení kvality dat po škálování
Nesouměřitelně modulované struktury (Incommensurately Modulated Structures)

 • Výpočet parametrů hlavní mřížky
 • Určení a vypřesnění až tří q vektorů
 • Integrace hlavních reflexí i satelitů
 • Zpracování difrakčních záznamů nesouměřitelně modulovaných vícedoménových krystalů (incommensurately modulated multi-domain crystals)

MULTIDOMÉNOVÁ INTEGRACE

Příklad integrace dvou domén (tyrkysově: skupiny překrývajících se reflexí)