Výsledky měření

Příklady aplikace

Níže jsou uvedeny příklady měření získaných na monokrystalových difraktometrech STOE

STOE STADIVARI S DETEKTOREM PILATUS

Výsledky různě rychlých měření monokrystalových a práškových vzorků. Ukázka vynikajícího výkonu a nízké hladiny šumu detektoru Pilatus.

CHEMICKÁ KRYSTALOGRAFIE POMOCÍ IPDS 2T

Možnosti systému IPDS 2T vybaveného mikrozdrojem GeniX se zářením Cu Kα společnosti Xenocs v chemické krystalografii, respektive krystalochemii.

STANOVENÍ STRUKTURY NA ZÁKLADĚ ANOMÁLNÍ DIFRAKCE

Stanovení struktury na základě anomální difrakce monochromatického záření na atomech síry vyžaduje data o vysoké přesnosti a úplnosti. Toto měření je ideálním testem pro ověření možností laboratorního difraktometru.

MĚŘENÍ ELEKTRONOVÉ HUSTOTY POMOCÍ IPDS 2T

STOE IPDS 2T - výkonný systém pro registraci dat s vysokým rozlišením a kvalitou pro výpočet elektronové hustoty.

MĚŘENÍ PRÁŠKOVÝCH VZORKŮ POMOCÍ IPDSII/2T

Monokrystalové systémy Stoe IPDS II / 2T také umožňují měření práškových vzorků bez nutnosti instalace dalšího vybavení. Vzorky jsou měřeny v kapilárách s automatickou rotací podle jedné nebo dvou os goniometru.