automatyczny elipsometr

Automatizované mapování vrstev

Elipsometr

Automatizované mapování vrstev

Automatizované mapování vrstev na substrátech

Kombinace vícepásmového elipsometru FS-1EX™ s kompaktním automatizovaným stolkem pro rychlé, přesné a spolehlivé měření uniformity tloušťky vrstvy v celém podkladu.

 • 6 vlnových délek (405, 450, 525, 660, 850, 950 nm) se zdrojem LED s dlouhou životností a detektorem bez pohyblivých částí
 • Přesná měření tloušťky vrstvy pro většinu materiálů v rozsahu 0 – 5 μm
 • Typická opakovatelnost tloušťky: 0,015 nm
 • Typická opakovatelnost tloušťky tenké vrstvy: 0,015 nm
 • Integrované fokusační jednotky: standardní velikost ohniska 0,8 x 1,9 mm (k dispozici i jiné rozměry)
 • Motorizovaný stolek v ose Z pro automatické nastavení podkladu
 • Flexibilní editor pro skenovací vzory
 • Konturové a 3D grafy měřených parametrů

FS-RT300

 • Typický čas měření tloušťky: 90 sekund (49 bodů na substrátu o průměru 300 mm)
 • Kompaktní rozměry: 400 × 500 mm, 22 kg
 • Rozsah posuvu: R (lineární) 150 mm, rozlišení: 12 μm Theta (rotace) 360°, rozlišení: 0,1°

FS-XY150

 • Typický čas měření tloušťky: 60 sekund (49 bodů na substrátu o průměru 150 mm)
 • Kompaktní rozměry: 600 × 600 mm, 16 kg
 • Rozsah posuvu stolku (X, Y): 150 x 150 mm, rozlišení: 5 μm

Software Film Sense registruje a provádí analýzu elipsometrických dat a následně poskytuje parametry vrstvy ­ tloušťku, index lomu atd. Software Film Sense je integrován do zařízení a je ovládán prostřednictvím rozhraní ve standardním webovém prohlížeči. Každý stolní počítač, notebook nebo tablet s nainstalovaným moderním webovým prohlížečem (Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android) může provozovat elipsometr Film Sense pomocí ethernetového připojení (není vyžadován přístup k internetu ani k síti). Hlavní výhodou rozhraní webového prohlížeče je, že není nutná žádná instalace softwaru, což výrazně zjednodušuje konfiguraci a provoz elipsometrů Film Sense.

Softwarové funkce

 • Režimy analýzy dat: standardní, vícevrstvé in situ, vícevzorkové, trajektorie a blízký povrch.
 • Až 10 modelových vrstev s volitelnou drsností povrchu a korekcí zadní strany substrátu.
 • Rozsah parametrů a počáteční přírůstky pro zlepšení konvergence přizpůsobení parametrů.
 • Bruggmanova efektivní střední aproximace pro smíšené materiály a pro vrstvy graded-index (GRIN).
 • Disperzní modely Cauchyho, Sellmeierův, Lorentzův, Drudeho, Tauc-Lorentzův a Multi-Osc.
 • Databáze optických konstant závislých na teplotě nebo složení.
 • Data depolarizace nebo intenzity transmise lze kombinovat s analýzou dat z vícepásmových měření.
 • Simulace jednotlivého měření nebo dynamických dat a vykreslování Fit Diff hodnota parametru.