R-200 Standard

ALD reaktor

Univerzální ALD reaktor pro termální procesy

Reaktor ALD PICOSUN® R-200 je určen pro výzkum a vývoj v mnoha oblastech, jako jsou komponenty IC, zařízení MEMS, displeje, LED, lasery a podklady 3D, optické vrstvy, ale také pro depozici ochranných vrstev na šperky, mince a lékařské implantáty.

HLAVNÍ VLASTNOSTI:

 • Unikátní řešení zajišťující nejvyšší čistotu procesu a uniformitu vrstev
 • Nezávislé přívody prekurzorů do komory
 • Univerzální komora pro všechny typy substrátů
 • Rovnoměrná teplota v celém objemu reakční komory
 • Jednoduché ovládání pomocí počítače s dotykovou obrazovkou

TYPICKÉ PODKLADY:

(Depozice na všech typech substrátů v jedné univerzální reakční komoře)

 • Jednotlivé ploché podklady s průměrem až 200 mm
 • Křemíkové články 156 mm x 156 mm
 • Podklady 3D (např. implantáty) vysoké více než 120 mm
 • Prášky, částice, nanočástice
 • Mini šarže substrátů 8 x 200 mm
 • Porézní, plně porézní substráty a substráty s vysokým HAR (až 1:2500)

TEPLOTA PROCESU

50 – 500 °C (650 °C s dodatečným vyhřívaným držákem vzorku)

TYPICKÉ PROCESY

 • Oxidy: Al2O3, TiO2, SiO2, Ta205, HfO2, ZnO, Zr02
 • Nitridy: TiN, AlN
 • Kovy: Pt, Ir, Ru

VKLÁDANÍ SUBSTRÁTU

 • Vkládaní substrátů shora (pneumatické otevíraní poklopu reaktoru)
 • Přechodová komora – load-lock

PREKURZORY

 • Do 6 zdrojů prekurzorů (tekuté, plynné, pevné, ozon)
 • 4 nezávislé přívody do komory

MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ

 • Zesilovač difúze Picoflow™ pro povrchové úpravy materiálů s vysokým HAR, porézními a skrz porézními materiály bez omezení velikosti, typu substrátu a procesní teploty
 • Integrace s rukavicovou komorou pro vkládání všech typů substrátů v atmosféře inertního plynu
 • Analyzátor zbytkového plynu (RGA)
 • Generátor ozonu
 • Generátor dusíku
 • Krystalová mikrováha
 • Elipsometr