P-300B

Průmyslový ALD reaktor

Průmyslový ALD reaktor pro substráty o průměru 300 mm a šarže substrátů 3D.

Systém PICOSUN® P-300B ALD je speciálně navržen pro výrobu zařízení MEMS, tiskových hlav, senzorů a pro depozice na různé substráty 3D, jako jsou součásti strojů, skla, mince, šperky, hodinky, optické komponenty a lékařské přístroje a implantáty.

HLAVNÍ VLASTNOSTI:

 • Unikátní řešení zajišťující nejvyšší čistotu procesu a uniformitu vrstev
 • Nezávislé přívody prekurzorů do komory
 • Univerzální komora pro všechny typy substrátů
 • Rovnoměrná teplota v celém objemu reakční komory
 • Jednoduché ovládání pomocí počítače s dotykovou obrazovkou

TYPICKÉ PODKLADY:

(Depozice na všech typech substrátů v jedné univerzální reakční komoře)

 • Podklady 300 mm
 • Podklady 200 mm v šaržích 25 kusů
 • Podklady 150 mm v šaržích 50 kusů
 • Podklady 100 mm v šaržích 75 kusů
 • Všechny druhy podkladů 3D – mechanické součásti, mince, součásti hodinek a šperků, čočky, chirurgické implantáty (řešení PicoMEDICAL™)
 • Porézní, skrz-porézní substráty a substráty s vysokým HAR (až 1:2500)

TEPLOTA PROCESŮ

50 – 500 °C

TYPICKÉ PROCESY

 • Výrobní průmyslové procesy
 • Ne-uniformita vrstev mezi podklady v šarži 1% 1σ (Al2O3, WIW, WTW, B2B, 49 bodu, 5mm EE)
 • Oxidy: Al2O3, TiO2, SiO2, Ta205, HfO2, ZnO, Zr02,
 • Nitridy: TiN, AlN
 • Kovy: Pt, Ir, Ru

VKLÁDANÍ SUBSTRÁTU

 • Manuální vkládaní substrátů shora (pneumatické otevíraní poklopu reaktoru)
 • Poloautomatické lineární vkládaní substrátů
 • Vkládaní pomocí průmyslového robota

PREKURZORY

 • Do 8 zdrojů prekurzorů (tekuté, plynné, pevné, ozon)
 • 4 až 6 nezávislých přívodů do komory